cropped-Screenshot_2023-04-02_at_17.47.22-removebg-preview-1.png

PappaKärlek Stiftelse

Stiftelsens främsta syfte är att stödja fäder och deras barn i Sverige som kämpar för att behålla rätten att träffas och ha en relation med varandra. Dock är stiftelsen även villig att hjälpa fäder och deras barn i andra länder.
Stiftelsen erbjuder hjälp till fäder som är under vårdnadstvister eller har förlorat rätten att träffa sina barn, antingen helt eller delvis. Dessutom hjälper stiftelsen fäder som är offer för fysisk, psykisk eller ekonomisk misshandel, fäder som förlorar sina faderskapsrättigheter på grund av mödrars påståenden som tas som fakta utan undersökning och fäder som står utan hem efter en skilsmässa.
Stiftelsen erbjuder också hjälp till änkemannen med barn och fäder med fruar som är på sjukhus under en längre tid.
Genom att erbjuda råd, stöd och andra tjänster hoppas stiftelsen att kunna hjälpa både fäder och deras barn att behålla eller återupprätta relationer med varandra och bidra till deras gemensamma välbefinnande.

pappa med baby
pappa med barn
pappa med dotter

"PappaKärlek: Stödjer Pappor; Erkänner Betydelsen av Faderskap"

PappaKärlek

Stiftelsens ändamål ska bland annat främjas genom att:

● Stödja pappor i nöd eller som behöver hjälp med att komma igång, som att få
ordning på sitt liv efter utmaningar relaterade till en befintlig eller tidigare
relation.
● Stödja pappor som behöver juridisk rådgivning och hjälp vid fall av våld i
hemmet.
● Stödja män som är offer för våld i hemmet.
● Stödja personer och organisationer vars insatser verkar för att hjälpa utsatta
pappor i samhället.
● Ge stöd för medicinska tester, procedurer och behandlingar som pappor kan
behöva vid olika skeden i livet.
● Främja insatser och verksamheter för att öka medvetenheten och hjälpa
pappor med faderskaps problem och som befinner sig i utsatta situationer.
● Främjar insatser och verksamheter med fokus på att ge anonymt psykologiskt
stöd för pappor inklusive stödgrupper för pappor.
● Främja insatser och verksamheter som kan ge tillfälligt boende för män som
är offer för våld i hemmet, inklusive män som står inför hemlöshet efter
skilsmässa eller om de blivit änkemän i enlighet med syfte och ändamål.
● Främja insatser och verksamheter för organisering av evenemang med talare,
utbildningar om pappafrågor samt insamlingar och andra sammankomster.
● Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
● Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
● Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
● Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Vårt tillvägagångssätt

Stiftelsen skall vara opartisk och ha tystnadsplikt rörande all information som inkommer till stiftelsen genom dess verksamhet. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.